Buradas覺n覺z
Ana Sayfa > Bitkisel aylar > K羹r Nedir Bitkisel K羹r

K羹r Nedir Bitkisel K羹r

K羹r Nedir Bitkisel K羹r

Bitkisel r羹nler Dier ad覺yla bildiimiz yard覺mc覺 takviye diye bildiimiz ilac覺n ham maddesinde kullan覺lan otlar diye bildiimiz sal覺k i癟in kulland覺覺m覺z otlar覺n kar覺覺m覺yla oluturulan ifa bulmak ama癟l覺 kulland覺覺m覺z ifal覺 bitkilerk羹r hakk覺nda bilmediklerimizi .iyilemeyi, canlanmay覺 salamak i癟in bavurulan bak覺m ve beslenme y繹ntemlerinin t羹m羹 k羹r ad覺 verilir bitkisel k羹r

Deerli okuyucu, uzunca senelerden beri bitkiler 羹st k覺sm覺na yapt覺覺m arat覺rmalar覺m覺n temelini i癟erdikleri etkili maddeler oluturmaktad覺r. Bir bitkinin i癟erdii ana etkili madde veya maddeleri arat覺r覺p anlamak ve meydana koymak, 繹nleyici ve koruma ama癟l覺 iyiletirme ama癟l覺 yeteri kadar olmamaktad覺r. Nedeni Ise bir bitki yaln覺zca yararl覺 maddeler i癟ermemektedir. 襤nsan s覺hhati ama癟l覺 negatif tesiri olabilecek zarar veren maddeler de i癟ermektedir. Bu vaziyette insan s覺hhati ama癟l覺 iyiletirme edici g羹c羹 veya 繹nleyici ve koruma ama癟l覺 g羹c羹 vaziyette olan etkili maddelerden ne t羹rl羹 faydalanabileceiz? Iyiletirme edici, 繹nleyici ve koruma ama癟l覺 g羹c羹 vaziyette olan etkili maddeleri bitkiden ne t羹rl羹 d覺ar覺 alaca覺z? Bu yararl覺 maddeleri d覺ar覺 al覺rken zarar veren olanlar覺n da al覺nmamas覺n覺 ne t羹rl羹 salayaca覺z?

T羹m unlar ger癟ek se癟ilmi bitkinin hangi k覺s覺mlar覺n覺n kullan覺laca覺 ve ne t羹rl羹 haz覺rlanmas覺 gerektii sualini 繹n tasar覺ya 癟覺karmaktad覺r. Bunun en pratik karayolu, bitkiyi demlemek veya halamakt覺r. Demleme veya halama an覺nda bitkinin i癟erdii t羹m etkili maddeler ayn覺 s羹rede suya ge癟emezler. Demleme m羹ddetine ilikili olarak belli bir s覺rada demleme suyuna ge癟erler. Bu nedenle bitkinin ne s羹reyle demlenecei 癟ok m羹himdir. ok severek verdiim bir 繹rnekle bu hali size bir daha izah etmek talep ediyorum. Masan覺za 羹癟 tane ate gibi su dolu barda覺 koyunuz ve ayn覺 s羹rede 羹癟羹n羹n de i癟ine birer tane 癟ay poetini at覺n覺z. Birinci bardaktakini bir dk ard覺ndan 癟ekiniz, 2. bardaktakini 4 dk ard覺ndan 癟ekiniz ve 羹癟羹nc羹 bardaktakini de sekiz dk ard覺ndan 癟ekiniz. n羹n羹zde 羹癟 farkl覺 s羹rede demlenmi birer bardak 癟ay yer almaktad覺r. Son Olarak s覺ras覺yla bu 羹癟 barda覺n insan 羹zerindeki tesirlerinin ne olabileceini inceleyelim.

Birinci bardaktaki bir dakika 癟ay en uyar覺c覺 olan覺d覺r. Nedeni Ise birinci dakikada suya ge癟tiimiz maddeler en uyar覺c覺 olanlard覺r. unlar i癟inde kafein, theobrombin ve theophilin yer almaktad覺r. Bu 羹癟 madde ikazc覺d覺r, baka bir deyile kalp at覺lar覺n覺 bir miktar art覺r覺rlar. Bir miktar da tansiyonu y羹kseltirler. Uyar覺c覺 olmalar覺 sebebiyle kendinizi gergin hissedersiniz ve uykuya ge癟mekte zorlan覺rs覺n覺z. Bir dk demleyerek, a癟覺k 癟ay i癟tiini zannedenler ne yaz覺k ki yan覺l覺rlar. Onlar覺n a癟覺k 癟ay zannettikleri 癟ok az demlenmi 癟ayd覺r. Meer 癟ay覺n az demlenmii en uyar覺c覺 ve gerginlik yap覺c覺 olan覺d覺r.

Gelelim 2. s覺radaki, 4 dk demlenmi 癟ay barda覺na. Bu 癟ay sindirim sistemini uyar覺c覺 etkili maddeler i癟ermektedir. Yemein 羹st k覺sm覺na i癟eceiniz 4 dk demlenmi 癟ay覺n, sindiriminizi ne t羹rl羹 h覺zland覺rd覺覺n覺 ve yemekleri ne t羹rl羹 daha pratik hazmettiinizi ak覺nl覺kla hissedebilirsiniz.
癟羹nc羹 s覺rada ve sekiz dk demlenmi 癟aysa huzur vericidir. Rahatlat覺c覺d覺r. Dinlendiricidir.
Bitkileri ger癟ek tercih ederek, ger癟ek ekilde haz覺rlayarak ve de ger癟ek uygulayarak sahip olduklar覺 bilimsel g羹c羹 s覺hhatli bir hayat ama癟l覺, hastal覺klara kar覺n koruma ama癟l覺 ve 繹nleyici olarak kullanmak olas覺d覺r. Se癟tiiniz bitki ger癟ek olsa dahi, hata haz覺rlan覺r ve hata uygulan覺rsa olduk癟a baar覺l覺 bir netice almak olas覺 olmamaktad覺r. Ger癟ek bitki se癟ilmi ve ger癟ek ekilde derlenmi olsa dahi, eer hata uygulan覺yorsa olduk癟a baar覺l覺 bir netice almak tekrardan de tam anlam覺yla olas覺 olmamaktad覺r. Olduk癟a Baar覺l覺 bir netice cihaz覺 ger癟ek SE襤M, ger癟ek HAZIRLAMA ve ger癟ek UYGULAMA ile olas覺d覺r. Ger癟ek bitkinin se癟ilmesi, haz覺rlanmas覺 ve uygulanmas覺 kurallara bal覺d覺r. Bitkilerin bu kurallara uyularak t羹ketilmesine ‘k羹r’ ismini vermekteyim.

Doru bitki se癟imi, en pratik deil vaziyette olan se癟imdir. Bu zorluun birinci nedeni, bitkinin deiik y繹relerde deiik ad ad覺 alt覺nda tan覺nmas覺d覺r. Ayn覺 bitki 癟ok deiik adlar alt覺nda sat覺lmaktad覺r. Mesela, Achillie millefolium bitkisini ele alal覺m. Daha 癟ok civanper癟emi olarak bilinen bu bitki akbal覺, binbir yaprak otu veya barsama otu ad覺 alt覺nda da sat覺lmaktad覺r. Bu konuda 繹b羹r bir m羹him g羹癟l羹k da birbirlerinden tamam覺yla deiik bitkilerin ayn覺 ad alt覺nda sat覺lmas覺d覺r. Mesela, Alchemilla vulgaris bitkisiyle Leontice leontopetalum bitkisinin ayn覺 ad alt覺nda, ‘arslanpen癟esi’ olarak sat覺lmas覺 gibi. Zorluun 2. nedeniyse, ger癟ek bitkinin ger癟ek t羹r羹ne ulamakt覺r. Nedeni Ise k羹r ama癟l覺 ger癟ek t羹r羹 kullanmak 癟ok m羹himdir. Mesela, ada癟ay覺n覺n bug羹n ama癟l覺 bilinen en az on tane t羹r羹 vard覺r. Acaba en ger癟ek vaziyette olan hangisidir? Ayn覺 ekilde ebeg羹meci bitkisinin bilinen en az be tane t羹r羹 vard覺r. Papatyan覺n dahi en az ond繹rt deiik t羹r羹 vard覺r. ou zaman bu deiik t羹rlerin harman覺 ina edilerek (kar覺t覺r覺larak) aktarlarda sat覺lmaktad覺r. Bu da k羹r羹n tesirini ve baar覺s覺n覺 negatif etkilemektedir. Neticede, ger癟ek bitki se癟imi yap覺ld覺ktan ard覺ndan bu se癟ilen bitkinin hangi k覺s覺mlar覺n覺n kullan覺laca覺n覺 bilmek gerekir. Mesela, bitkinin hangi k覺sm覺 veya tamam覺 m覺, yaln覺zca k繹kleri mi, yaln覺zca 癟i癟ekleri mi veya saplar覺yla birlikte yapraklar覺 m覺 kullan覺lmal覺d覺r eklinde bilgi sahibi olmak zorunluluktur. Nedeni Ise se癟ilen bitkinin yapraklar覺, 癟i癟ekleri ve k繹kleri farkl覺 ayr覺 etkili maddeler i癟ermektedir.

yle bitkiler vard覺r ki, yaln覺zca k繹kleri kullan覺labilir. Tekrardan 繹yle bitkiler vard覺r ki yaln覺zca yapraklar覺n覺n ve saplar覺n覺n birlikte kullan覺lmas覺 veya yaln覺zca 癟i癟eklerinin kullan覺lmas覺 laz覺md覺r. Ger癟ek bitki se癟imi ile ilgili bu sat覺rlar覺 okuduktan ard覺ndan, teredd羹tlerinizin olaca覺na inan覺yorum. Bu konuda aktara gittiinizde ger癟ek bitkiyi sat覺n al覺p almad覺覺n覺z ile ilgili 羹phelerinizin olaca覺n覺 da kabul ediyorum. K覺metli okuyucu, bu t羹r bitkiler Avrupa’da eczanelerde uzman olanlar arac覺l覺覺 ile sat覺lmakta ve bu nebatlar覺 orijinal ambalajlar覺 i癟erisinde salam bir ekilde sat覺n alabilmektesiniz. Eer bu konuyla alakal覺 tekrardan de teredd羹t yaarsan覺z, bitkiler b繹l羹m羹nden bitkilerin ger癟ek t羹rlerinin resimlerini g繹rebilirsiniz.
Doru haz覺rlama konusuna gelince, bitkinin se癟ilmi k覺s覺mlar覺n覺n ne s羹reyle demleneceinin veya halanaca覺n覺n bilinmesi artt覺r. Bir bitkinin 羹癟 dk demlenmesiyle be dk demlenmesi i癟inde 癟ok fazla farklar vard覺r. Eer, bitkinin yapraklar覺 demleniyor veya halan覺yorsa, yapraklar覺n覺n par癟alanmadan (bir t羹m olarak) veya par癟alanarak demlenmesi veya halanmas覺 da bir kriterdir. Mesela, beyaz lahanan覺n yapraklar覺n覺n doranmadan ve par癟alanmadan halanmas覺 gerekir. Bunun sebepleri beyaz lahana b繹l羹m羹nde a癟覺klanm覺t覺r.
Haz覺rlama an覺nda ne kadar suya ne kadar bitkinin ilave edileceinin de bilinmesi gerekir. Bir Tak覺m bitkilerin demleme s羹resi bitirdikten ard覺ndan demleme suyunun i癟erisinde 覺l覺yana kadar bekletilmesi ve ard覺ndan da s羹z羹lmesi gerekir. Bir Tak覺m bitkilerinse, demleme s羹resi bitirir tamamlanmaz bekletmeden bir an daha 繹nce s羹z羹lmesi gerekir. Bu durum hepatit hastalar覺n覺n uygulad覺覺 lavanta k羹r羹nde 癟ok m羹himdir. Hepatit hastalar覺n覺n uygulad覺klar覺 lavanta k羹r羹nde bitkinin demleme s羹resi bitirir tamamlanmaz bekletmeden s羹z羹lmesi artt覺r. Ne T羹rl羹 haz覺rlanaca覺 ifade edilecek vaziyette olan k羹r羹n tarifinde belirtilmektedir.
Doru uygulamadaysa a癟 veya tok karn覺na t羹ketilmesi veya sabah veya akam i癟ilmesinin belirtilmesi gerekir. Mesela, havu癟 suyu k羹r羹 uygulamas覺nda akam yataa giderken i癟ilmesi art覺 vard覺r. Bunun sebepleri havu癟la ilgilenen b繹l羹mde anlat覺lm覺t覺r. Uygulanmakta vaziyette olan k羹r羹n uygulama s羹resinin mutlaka belirtilmi olmas覺 gerekir. Bu noktada belirtilmesi gerek olan vaziyette olan bir farkl覺 husus da, uygulama s羹resince verilecek vaziyette olan aralard覺r (durulard覺r). Unutmay覺n覺z ki, insan v羹cudu 24 saat i癟erisinde bilimsel saat ad覺 verilen bir d羹zene g繹re deiik 癟al覺覺r. G羹n i癟erisinde hormonlar覺n balanslar覺 deiim iaret etmektedir. Bu nedenle ifade edilecek k羹rlerin uygulama s羹relerinin belirtilmesi 癟ok m羹himdir.


Bu kitapta okuyaca覺n覺z bitkilerin uygulama ekilleri arat覺rmalar覺m覺n bir par癟as覺n覺 oluturmaktad覺r. Bitkisel k羹rler uygulan覺rken belli bir uygulama zaman覺ndan ard覺ndan iki veya 羹癟 g羹n veya bir hafta gibi ara vermeler (duraklamalar) 繹nerilmektedir. T羹m bu zamanlamalar taraf覺mdan arat覺r覺lm覺, incelenmi ve de gelitirilmitir. Bu nedenle size tavsiye edilen uygulama ekillerine uymaya 繹zen g繹steriniz. Bir bitkinin hangi hastal覺a kar覺n iyiletirme g羹c羹n羹n meydana geldiini meydana koymak ne t羹rl羹 uzunca ve youn bir analiz ve arat覺rma gerektiriyorsa, ayn覺 繹l癟羹de uygulan覺 bi癟imini de meydana koymak analiz ve arat覺rma gerektirmektedir. Bir hastal覺a kar覺n ger癟ek olarak se癟ilmi bitkinin olduk癟a baar覺l覺 olabilmesi, o bitkinin haz覺rlan覺覺n覺n ve uygulamas覺n覺n ger癟ek yap覺lm覺 meydana gelmesine bal覺d覺r. Olumsuz takdirde olduk癟a baar覺l覺 netice almak bir癟ok olas覺 olmamaktad覺r.
unu da 繹zellikle 羹z羹lerek bahsetmek isterim ki, bir tak覺m vatandalar kulland覺klar覺 bitkiyi ne kadar uzunca zaman demlersem veya kaynat覺rsam faydas覺n覺 da o kadar 癟ok g繹r羹r羹m d羹羹ncesiyle yar覺m saat veya daha 癟ok s羹re kaynatmaktad覺rlar. Hem Bir bu t羹r uygulamalardan netice almak olas覺 deildir, hem bir de bu uygulamalar v羹cut ama癟l覺 zararl覺d覺r.
Bitkilerin k覺s覺k atete demlenmesi de 癟ok m羹himdir. Bu kitapta tavsiye edilen t羹m uygulamalarda, demlemenin veya halaman覺n kesin olarak su kaynamaya balad覺ktan ard覺ndan k覺s覺k atete yap覺lmas覺 gerekmektedir. Baka Bir Deyile su daha 繹nce kaynayacak, siz bitkinizi suya ekleyeceksiniz ve ondan sonraki halama veya demleme ilemi kesin olarak k覺s覺k atete yap覺lacakt覺r (癟ok hafif kaynamas覺na vesile vererek). Bunun sebepleri ilerleyen b繹l羹mlerde yeri geldik癟e a癟覺klanm覺t覺r. Ne T羹rl羹 uygulanaca覺 da k羹r羹n tarifinde belirtilmitir.
Rahats覺zl覺覺n覺z ile ilgilenen ne kadar bilgi edinirseniz edinin, hedefiniz hep ifay覺 aramak olduuna g繹re, beslendiiniz sebzeleri, meyveleri ve ifal覺 nebatlar覺 iyi tan覺man覺z gerekir. Hedef hastaland覺ktan ard覺ndan iyiletirme olmak ad覺na hastalanmamak ama癟l覺 gerek olan beslenme ve k羹rleri yapmak olmal覺d覺r. Nedeni Ise hastaland覺ktan ard覺ndan iyiletirme daha pratik deildir.
Bu kitab覺 okuduktan ard覺ndan, d繹nem d繹nem yapaca覺n覺z bir tak覺m sebze veya ifal覺 bitki k羹rleri, sizi pek癟ok hastal覺a yakalanmaktan koruyacak veya uan i癟in meydana 癟覺kmam覺 bir rahats覺zl覺覺n覺z覺 da 繹nleyecektir. Mesela, akcier kanseri, sar覺l覺k, siroz hastal覺覺 veya meme kanseri gibi daha pek癟ok hastal覺k, yap覺lacak vaziyette olan k羹rlerle engellenebilir. zellikle bir daha bahsetmek isterim ki, ‘Nas覺l olsa 繹nleyici k羹r uyguluyorum, hekime gitmeme gerek kalmad覺’ d羹羹ncesine hi癟bir zaman kap覺lmay覺n覺z. Hekim kontrollerine ve tekliflerine mutlaka uyunuz.
ok sevdiiniz bir sebze sizin sal覺覺n覺z覺n d羹man覺 olabilir. Tan覺nmayan d羹man her zaman tehlikelidir. G羹nl羹k hayat覺n覺zda pazardan ald覺覺n覺z pek癟ok sebze 癟eidinin neler i癟erdiini ve hangi rahats覺zl覺klarda bu sebzeleri t羹ketirken dikkatli ve 繹l癟羹l羹 olman覺z gerektiini veya hangilerini daha a覺rl覺kl覺 olarak tercih etmeniz gerektiini bu kitapta 繹reneceksiniz.

Tablolarda etkili maddelerin miktarlar覺 ppm cinsinden verilmitir. Mesela, bir madde 215 ppm olarak verilmise, bunun manas覺 udur. Bitkinin bir kilogram覺nda o maddeden 215 mg yer almaktad覺r. Mesela, karnabaharda ortalama 85 ppm niacin yer almaktad覺r. Bu demektir ki, eer bir kg. karnabahar t羹ketirseniz, ortalama 85 mg niacin alm覺 olursunuz. Ancak, bir kilogram karnabahar t羹kettiimiz taktirde, v羹cudumuz 85 mg niacinin hepsini al覺r diye bir kural yoktur. Bunun neden bunun gibi meydana geldii yeri geldik癟e a癟覺klanm覺t覺r.
Yeri gelmiken bir konuya daha a癟覺kl覺k getirmek talep ediyorum. Bir Tak覺m kitaplarda meyvelerdeki vitaminin veya sebzelerin i癟erdii demir, mineral ve proteinin say覺sal deerleri verilmektedir. Ben bu g繹r羹e ve bilgilerin ge癟erliliine kat覺lm覺yorum. Nedeni Ise yetien sebzenin, tah覺l覺n veya meyvenin i癟erdii mineraller, proteinler, etkili maddeler, vitaminler ve 繹b羹r biyoaktif maddeler, o bitkinin yetitii veya da yetitirildii topraa, havaya, suya, mevsime ve g羹nee bal覺d覺r. Mesela, k覺 aylar覺nda yetitirilen bir sebzenin yapraklar覺n覺n i癟erdii protein oran覺yla ayn覺 sebzenin yaz aylar覺nda yetitirileninin i癟erdii protein oran覺 癟ok farkl覺d覺r. 羹phesiz ki, yaz aylar覺nda yetitirilen sebzenin yapraklar覺 protein durumundan 癟ok daha zengindir. Bunun nedeni de g羹netir.

Sebze ve meyvelerin yetitirildii topraklar覺n i癟erdii mineraller ve tuzlar b繹lgeden b繹lgeye deiim g繹sterirler. Buday覺n, selenyum durumundan zengin meydana geldii savunulur. Eer, buday覺n yetitii toprak selenyum i癟ermiyorsa, buday覺n selenyum i癟erdii eklinde bir ifade kullanmak ger癟ek deildir. Her alanda yetien sebzenin veya meyvenin i癟erdii mineraller ve tuzlar yukar覺da anlat覺lan etkenlerden dolay覺 da deiik oranlar g繹sterecektir. Tekrardan bunun i癟in ilikili olarak damak tatlar覺 da deiik olacakt覺r. Bu nedenle, ‘Ben bu sebzeyi veya bitkiyi haftada birden 癟ok defa t羹ketiyorum, ne t羹rl羹 oluyor da bu ifal覺 g羹c羹nden faydalanam覺yorum’ diye sorarsan覺z, ite nedeni budur.
‘Nas覺l olsa bu sebzeyi yemeklerimde s覺k癟a t羹ketiyorum, ifal覺 g羹c羹nden yeteri kadar istifade ediyorumdur’ diye d羹羹nebilirsiniz. Bu g繹r羹ler kesin olarak yanl覺t覺r. Nedeni Ise yemek olarak derlenmi bir sebzenin i癟erisinde olan, ya, sal癟a, tuz, baharat, soan ve benzeri ilaveler, sebzenin i癟erdii pek癟ok etkili maddenin ifa g羹c羹n羹 ortadan kald覺rmaktad覺r. Kitab覺mda bahsettiim bir sebzenin veya bitkinin ifal覺 g羹c羹nden istifade edebilmeniz ama癟l覺 k羹r羹n羹 mutlaka tavsiye edilen ekilde, rastgele bir ilave olmadan yapman覺z gerekir. Olumsuz belirtilmedik癟e de ayn覺 s羹rede 癟ok say覺da k羹r yapmak yanl覺t覺r.

T羹rkiye’de ifal覺 bitkiler 羹st k覺sm覺na yaz覺lm覺 yerli ve yabanc覺 pek癟ok kitap g繹rd羹m. Bu yay覺nlar覺n 癟okluu ve 癟eitlilii halk覺m覺z覺n bitkisel iyiletirme ile ilgili ne kadar duyarl覺 meydana geldiini meydana koymaktad覺r. Ancak, T羹rkiye’de hekimlerimizin 癟ou bu olaya ‘kocakar覺 rehabilitasyonu’ eklinde bakmaktad覺rlar. Hatta ifal覺 bitkiler 羹st k覺sm覺na konumak onlar覺 utand覺rmaktad覺r. Meer ifal覺 bitkiler yurt d覺ar覺s覺nda aktarlarda veya sokak ortalar覺nda deil, eczanelerde sat覺lmaktad覺r.
Deerli okuyucu, T羹rkiye’mizin bitki 繹rt羹s羹nde 繹yle bitkiler var ki, gerek etkili maddeleri i癟in gerekse de genel kalitesi durumundan d羹nyan覺n farkl覺 hi癟 bir yerinde ayn覺 deerde olan覺n覺 bulmak olas覺 deildir. Bu bitkiler yaln覺zca ve yaln覺zca memleketimizde bu kalitede yetimektedir. Neden? Nedeni Ise Anadolu topraklar覺nda yetien t覺bbi bitkilerimiz y羹zy覺llar boyunca evrimlerini en m羹kemmel ekilde tamamlam覺t覺r. B繹ylelikle de iyiletirici, iyiletirme edici ve 繹nleyici g羹癟leri en 羹st seviyeye gelmitir.
Hemen belirtmekte fayda g繹r羹yorum, burada s繹z konusu ettiim’evrim’ kelimesinin Darwin’in evrim teorisinde s繹z konusu edilen evrim kavram覺yla hi癟bir ilgisi yoktur. Tekrardan belirtmekte fayda g繹r羹yorum, Darwin’in evrim teorisini kesin olarak kabul etmiyorum.
Ne yaz覺k ki, her y覺l tonlarca deiik ifal覺 bitkilerimiz 癟ok ucuz fiyatlara k繹yl羹lerimize toplat覺l覺yor ve yurt d覺覺na ihra癟 ediliyor. Oradan da bize 癟ok pahal覺 ila癟lar olarak geri d繹n羹yor. Son birden 癟ok y覺ld覺r vitrinlerde olan doal ila癟lar mutlaka her eczaneye giriinizde veya eczanelerin 繹n羹nden ge癟erken dikkatinizi 癟ekmitir.

Benim burada dikkat 癟ekmek istediim iki m羹him nokta vard覺r: Birincisi, ehil olmayan vatandalar bu nebatlar覺 toplarken adeta yok edercesine k繹kleriyle s繹k羹p toplamaktad覺r. Oysa bu bitkiler birer milli servettir. Bu bitkilerin bir癟ounu bundan sonra bulmak o kadar pratik deil ki. Ne Yaz覺k Ki, yak覺n bir gelecekte de tamam覺yla yok olup gitmeye mahk簫羶m edilmilerdir.
襤kinci noktay覺 size birer 繹rnekle izah etmek talep ediyorum. 襤svi癟re ve 襤sve癟’i doal ila癟 ile ilgili d羹nya devi yapan, 羹lkelerindeki bitkilere sahip 癟覺kmalar覺 ve bitkilerini koruma alt覺na alm覺 olmalar覺d覺r. T羹rkiye’de bir tarihi eseri yurt d覺覺na 癟覺kartmak ne t羹rl羹 yasalar kar覺s覺nda su癟 kabul ediliyorsa ve onlar覺 ne t羹rl羹 koruyorsak, hem T羹rkiye’mizin bitki 繹rt羹s羹ne ait t覺bbi nebatlar覺 de 繹l癟羹l羹 bir ekilde toplanmalar覺n覺 salayan ve ihra癟 edilebilmelerine s覺n覺rlama getiren yasalarla koruma alt覺na almak zorunday覺z. Avrupa’da pek癟ok bitki koruma alt覺ndad覺r. Bu 羹lkelerin dalar覺nda dolamaya gittiiniz zaman bir tak覺m nebatlar覺 koparmaman覺z veya toplamaman覺z gerektii ikaz tabel璽lar覺yla belirtilmitir. Eer toplar veya kopar覺rsan覺z su癟 ilemi olursunuz. Neden ayn覺 kanun bizim 羹lkemizde olmas覺n?
Ben modern t覺bb覺n g羹c羹ne ve tekrardan modern t覺bb覺n vazge癟ilmezliine kesin inanan bir bilim adam覺y覺m. Ancak, bitkilerin ifa verici ve iyiletirme edici g羹c羹n羹n de meydana geldiini g繹z ard覺 etmememiz gerektiine inanmaktay覺m. K覺metli okuyucu, Anadolu’da hala daha daha eczanelerin girmedii pek癟ok k繹y ve beldelerimiz bulunuyor. Bu y繹relerde yaayan vatandalar bilimin uan i癟in tan覺mad覺覺 ve bilmedii ifa verici nebatlar覺 kullanmaktad覺rlar. Bizlere d羹en g繹rev bu nebatlar覺 ayn覺 繹b羹r medeni 羹lkeler gibi koruma alt覺na almakt覺r.

 

k羹r nedirnas覺l yap覺l覺r,k羹r nedirt覺p,k羹rtedavisinedir,fitnessk羹r nedir, k羹r nedirinaat,betondak羹r nedir,kanserdek羹rtedavisinedir,

lubuncak羹rne demek, t覺pta k羹r nedir, k羹r nedir nas覺l yap覺l覺r, k羹r ne demektir, k羹r羹n anlam覺,

Bir cevap yaz覺n

Top